Nút Bấm là công ty Công nghệ được thành lập vào năm 2017 bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ, kinh doanh, tài chính hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông minh đột phá, mang lại các giải pháp tốt nhất giúp tăng năng suất và hiệu quả hoạt động cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Với niềm đam mê và khát vọng ứng dụng công nghệ thông minh vào trong cuộc sống, Nút Bấm mong muốn cung cấp các sản phẩm có giá trị cho cộng đồng.

giá trị cốt lõi

Con người là yếu tố cốt lõi cho nền tảng phát triển lâu dài của Nút Bấm.

Chính vì thế, Nút Bấm luôn chú trọng việc tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, năng động tạo hứng thú cho tất cả thành viên phát huy hết khả năng bản thân, đồng thời tìm thấy niềm vui trong công việc.

sứ mệnh
- tầm nhìn
- tầm nhìn

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các sản phẩm Công Nghệ thông minh để kiến tạo nên một cuộc sống tiện nghi cho tất cả mọi người, tổ chức, hay cộng đồng ở bất cứ đâu trên toàn cầu.

Trở thành Công ty Công nghệ - Dịch vụ dẫn đầu Việt Nam, mỗi sản phẩm là một sự bứt phá đáp ứng nhu cầu thay đổi, mở rộng trong tương lai.

văn hóa

Luôn đặt “Tâm - Tầm - Trí” là mục tiêu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Tâm: chúng tôi luôn làm việc và phục vụ bằng cả con tim của mình.
Tầm: luôn nhìn xa trông rộng, biết phán đoán, phân tích, nhạy bén, đề ra những mục tiêu phát triển lâu bền, đưa ra ý tưởng táo bạo.
Trí: không ngừng học hỏi tìm tòi những ý tưởng mới, những giải pháp mới, những cách tiếp cận mới để mang lại các sản phẩm bứt phá, giá trị.