Cách khắc phục sự cố không kết nối được Wi-Fi

Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối Wi-Fi, chẳng hạn như sự cố liên quan đến xác thực Wi-Fi hoặc duy trì kết nối, hãy thử các giải pháp bên dưới để khắc phục sự cố kết nối Wifi.

Để kiểm tra xem mỗi giải pháp có hiệu quả không, hãy thử mở một trang web trên thiết bị của bạn.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ hoạt động trên Android 8.1 trở lên. Hãy tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android của bạn.
Bước 1: Kiểm tra cài đặt và khởi động lại

 • Đảm bảo Wi-Fi đã bật. Sau đó, tắt và bật Wi-Fi lần nữa để kết nối lại. Tìm hiểu cách thức.
 • Đảm bảo Chế độ trên máy bay đã tắt. Sau đó, bật và tắt chế độ này lần nữa để kết nối lại. Tìm hiểu cách thức.
 • Nhấn nút nguồn của thiết bị trong vài giây. Sau đó, trên màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Khởi động lại Khởi động lại. (Nếu bạn không thấy “Khởi động lại”, hãy giữ nút nguồn trong khoảng 30 giây, cho đến khi điện thoại khởi động lại).

Bước 2: Tìm loại sự cố

 • Thiết bị: Thử kết nối với mạng Wi-Fi bằng một thiết bị khác, như máy tính xách tay hoặc điện thoại của bạn bè. Nếu các thiết bị khác có thể sử dụng mạng thì rất có thể thiết bị của bạn đã gặp sự cố.
 • Mạng: Kiểm tra xem thiết bị của bạn có kết nối được với mạng Wi-Fi khác không, như mạng công cộng hoặc mạng gia đình của bạn bè. Nếu thiết bị có thể kết nối với mạng ở nơi khác thì rất có thể mạng của bạn đã gặp sự cố.
 • Internet: Nếu thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi nhưng vẫn không có Internet thì rất có thể kết nối Internet đã gặp sự cố.

Bước 3: Khắc phục sự cố theo loại sự cố
Thiết bị
Kiểm tra mật khẩu mạng

 • Mở ứng dụng Cài đặt  trên thiết bị.
 • Nhấn vào Mạng và Internet, Wi-Fi tên mạng.
 • Nhấn vào Hiển thị mật khẩu

Xóa và thêm lại mạng

Xóa mạng Wi-Fi khỏi thiết bị của bạn

 • Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên thiết bị.
 • Nhấn vào Mạng và Internet tiếp đến Wi-Fi.
 • Nếu cần, hãy bật Wi-Fi.
 • Trong danh sách, hãy chạm và giữ mạng đã lưu mà bạn muốn xóa.
 • Nhấn vào Bỏ qua mạng.

Thêm lại mạng Wi-Fi

 • Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên thiết bị.
 • Nhấn vào Mạng và Internet tiếp đến Wi-Fi.
 • Ở cuối danh sách, hãy nhấn vào Thêm mạng.
 • Nhập tên mạng (SSID) và các chi tiết bảo mật khác, nếu cần.
 • Nhấn vào Lưu. Nếu cần, hãy nhập mật khẩu.

Kiểm tra các ứng dụng có sự cố

Sự cố có thể bắt nguồn từ ứng dụng mà bạn đã tải xuống. Để tìm hiểu, hãy khởi động lại thiết bị của bạn ở chế độ an toàn.

Bật chế độ an toàn. Tìm hiểu cách thực hiện.
Thử kết nối lại với mạng Wi-Fi.

 • Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt trên thiết bị.
 • Nhấn vào Mạng và Internet tiếp đến Wi-Fi tiếp đến tên mạng.

Kiểm tra xem kết nối Wi-Fi có hoạt động ở chế độ an toàn hay không.

Nếu kết nối Wi-Fi hoạt động ở chế độ an toàn

 • Rất có thể một ứng dụng đã tải xuống đang gây ra sự cố.
 • Thoát khỏi chế độ an toàn, khởi động lại thiết bị của bạn.
 • Lần lượt gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải xuống gần đây. Kiểm tra xem kết nối có hoạt động không.
 • Sau khi bạn xóa ứng dụng gây ra sự cố, hãy cài đặt lại các ứng dụng khác.

Nếu kết nối Wi-Fi không hoạt động ở chế độ an toàn

 • Có thể đã xảy ra sự cố với mạng Wi-Fi hoặc kết nối Internet.

Internet và mạng

Khởi động lại bộ định tuyến và modem

 • Nếu bộ định tuyến và modem Wi-Fi là của bạn, hãy thử tắt chúng rồi bật lại.
  Khởi động lại bộ định tuyến và modem
 • Nếu các đèn không sáng bình thường, bạn có thể gặp sự cố với modem, bộ định tuyến hoặc kết nối Internet.
 • Liên hệ với quản trị viên mạng hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Ví dụ: dịch vụ có thể đã ngừng hoạt động hoặc họ có thể phải đặt lại kết nối của bạn.

Đăng nhập vào mạng công cộng
Đặt lại tất cả cài đặt mạng
Điểm phát sóng Wi‑Fi

 • Kiểm tra xem điểm phát sóng có đang bật không
 • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn

Khi bạn kết nối lại
Khi bạn kết nối lại, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra bản cập nhật hệ thống mới nhất. Các bản cập nhật có thể mang lại những cải tiến giúp khắc phục sự cố. Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn.

Bạn vẫn không thể kết nối?
Nếu bạn vẫn không thể kết nối, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhà sản xuất bộ định tuyến hoặc quản trị viên mạng của mình.

Bên cạnh những yếu tố khắc phục Wi-fi bên trên thì bạn có thể đầu tư ngay cho mình dịch vụ Cloud Wi-fi chất lượng cao, dịch vụ sử dụng thiết bị CSM Router cho khả năng chịu tải cho hơn 100 người mà đường truyền vẫn luôn ổn định và nhanh chóng. Thường thì các hệ thống Wi-fi thông thường nếu có quá nhiều người truy cập sẽ ảnh hưởng đến đường truyền chứ không phải do internet, chính vì vậy bạn nên áp dụng một hệ thống Wi-fi chuyên biệt để có thể phục vụ cho nhiều người mà vẫn đảm bảo đường truyền. Cloud Wifi còn quản lý và khắc phục sự cố trên hệ thống Cloud nên nếu có sự cố phát sinh thì bạn cũng rất dễ dàng khắc phục nhanh chóng.

Cùng tìm hiểu thêm các bài viết về các mô hình kinh doanh đã sử dụng Cloud Wifi dưới đây nhé:

Cloud Wifi – hệ thống wifi được ứng dụng rộng rãi cho các mô hình kinh doanh

Thiết bị tăng tốc độ Wifi mà không bao giờ nghẽn mạng

Cloud Wifi – Giải pháp WiFi chịu tải lớn

Cloud Wifi đã giúp hơn 5500+ khách hàng truy cập Wifi nhanh chóng

Nguồn: TH