Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ QR Order

Tải driver và phần mềm hỗ trợ máy in QR Order tại đây

1. Yêu cầu cấu hình

 • Hệ điều hành : Windows 7 trở lên
 • RE version >= 8 download tại đây
 • Nutbam version 1.0.3

2. Cài đặt driver

 • Chạy file XPrinter Driver Setup V7.77.exehoặc tải phiên bản mới nhất tại đây

 • Chọn OS và loại máy in của bạn.
 • Nhấn “Check USB Port” để xem máy in có hoạt động không.
 • Sau đó nhấn “Install Now

 • Chọn Yes phần mềm sẽ hiển thị cổng máy in đang kết nối.

 • Chọn cổng đúng cổng kết nối máy in hiển thị để thiết lập. sau đó nhấn OK

3. Cài đặt JRE

 • Nếu máy tính đã cài đặt JRE bỏ qua bước này
 • Chạy file jre-8u181-windows-i586.exe(dùng cho windows 32bit) hoặc
  jre-8u181-windows-x64.exe (dùng cho windows 64bit) hoặc tải bản phù hợp với
  máy của bạn
  tại đây

4. Cài đặt phần mềm nutbam

 • Mở file production trong thư mục conf để cấu hình cho quán

 • Thông tin bao gồm shopIdtoken. Thông tin này được cung cấp bởi Nutbam.com

 • Chạy file nutbam.jar

 • Sau khi chạy xong ở góc phải đối với win7 sẽ xuất hiện biểu tượng dịch vụ nutbam

 • Vậy là quá trình cài đặt đã xong, bạn có thể sử dụng dịch vụ
 • Có thể chạy phần mềm nutbam.jar bằng lệnh
  • java -jar “path_to_nutbam.jar”